Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Образовање за права детета

 

 
2.4.2021. Пројекат Образовање за права детета
 
  Ученици VI разреда су, у оквиру пројекта Образовање за права детета, написали сценарио и снимили филм о дискриминацији. Ова активност део је њиховог акционог плана осмишљеног на обуци о правима детета.
  Филм Дискриминација
 
 
20.11.2020. 
Пројекат Образовање за права детета
Обележавање Дана детета
У оквиру пројекта Образовање за права детета обележен је Дан детета (20.11.) у свим разредима, различитим активностима.
 
28. i 30.10.2020.
Пројекат Образовање за права детета
Студијске посете наставника и ученика нових партнерских школа
Наставници и ученици нових партнерских школа (ОШ "Бубањски хероји" из Ниша, ОШ "Бранко Миљковић" из Ниша, ОШ "Свети Сава" из Ниша и ОШ "Десанка Максимовић" из Чокота), били су у студијским посетама нашој школи 28. и 30.10.2020.године.
Циљ ових посета био је упознавање наставника и ученика нових партнерских школа са начином реализације пројекта, активностима наставника и ученика и акционим плановима које су ученици 7.разреда наше школе реализовали након обуке о правима и одговорностима детета/ученика.
Садржај посета и фотографије можете погледати на линку
Марија Миловановић
школски координатор пројекта
 
19.10.2020.
Пројекат Образовање за права детета
У оквиру пројекта Образовање за права детета, одржана је 24.09.2020.обука о правима детета за ученике 7.разреда.
Након обуке, ученици су реализовали неколико акција у циљу промоције права и одговорности детета.
Продукти њиховог рада су: филм ученика 7/4, две презентације о правима детета (7/1 и 7/3), плакат и беџеви 7/2.
Продукти њиховог рада биће презентовани у школи и у току студијске посете ученика и наставника пратнерских школа.
Фотографије са обуке и акцијске продукте можете погледати на линку испод.
Марија Миловановић,
школски координатор пројекта
 
24.9.2020.
 Једна од редовних активности у оквиру пројекта Образовање за права детета је обука о правима детета за ученике. 
  У четвртак, 24.09.2020.године, реализована је једнодневна обука за ученике VII разреда који су прошле школске године за исту писали мотивациона писма.
  Обуци је присуствовало 27 ученика. 
  У наредном периоду, ученици ће реализовати акције у циљу промоције права и одговорности детета.Погледајте како је то изгледало - https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1688926087947441/1688925721280811/
 
  Марија Миловановић, школски координатор пројекта
 
 
Обука просветних саветника на тему  „Права детета уобразовању - примена Индикатора остварености права детета у образовном систему“

 

  У Београду је од 7. до 9. децембра 2016. године одржана обука за 34 просветна саветника из 17 Школских управа из целе Србије на тему  „Права детета уобразовању - примена Индекса-индикатора остварености права детета у образовном систему“.
  Циљ обуке је био упознавање са концептом права детета и појединим члановима Конвенције преточених у индикаторе остварености права детета у образовно-васпитном систему и њихова компарација са постојећим инструментима који се користе у процесу екстерне евалуације установа.

  Учесници су проценили обуку изузетно корисном. Наводе да сами индикатори за њих представљају  одличну алатку за рад. Истакли су да им је била корисна тема и индикатори везани за чланове Конвенције који се баве партиципацијом, грађанским и политичним правима, насиљем и дискриминацијом. Завршница обуке је обухватила  упоредну анализу Стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа и Индекса, што је било од посебног значаја за учеснике. 

  Обука је подржана од стране Песталоци дечје фондације, Министарства просвете науке и технолошког развоја, а у склопу пројекта „Образовање за права детета“.      Намера је да се и у наредној години реализују исте обуке како би сви просветни саветници, републички и општински инспектори били упознати са Индексом и могућностима његове примене.

 

Акциони план 2016-2018. 

 

 


  

Песталоци или бајка 2016.


Пројекат: Образовање за права детета

Замислите да живимо у свету у ком је Конвенција о правима детета најважнији међународни правни документ. И замислите да тај документ није само слово закона на папиру, већ да свет заиста почива на поштовању права детета и да се то види свуда: у стварном животу, на улици у кући, у школи... 

Такав свет би, несумњиво, био много пријатније место за живот. Можда нам неке ствари говоре да је тај свет далеко, али то не треба да нас спречава да му тежимо, имајући при том различите улоге. То је био један од разлога да се покрене пројекат Образовање за права детета. Он је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој прилици. Зато је веома важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.

Комитет за права детета је 2008. нашој земљи упутио низ препорука. Неке од њих се односе и на образовни систем, у смислу да учење о правима детета треба да буде заступљено у школама. Зато смо осмислили овај пројекат који има следеће циљеве:

  • да креира модел примене образовања о правима детета у редовној настави у 10 пилот школа у Србији
  • да ојача капацитете школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање о правима детета
  • да оснажи децу, родитеље и друге чиниоце образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама. 

Пројекат реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са пет организација цивилног друштва и 10 основних школа у Србији. Партнерске организације су удружења Неџус  из Врања, Имам идеју из Краљева, Друштво за заштиту деце и младих Отворени клуб из Ниша и Центар за креативни развој из Књажевца. Партнерске шкoлe у којима се одвија пројекат су основнe шкoлe:  Светозар Марковић и Јован Јовановић Змај из Врања, Светозар Марковић и Чибуковачки партизани из Краљева, Стефан Немања и Учитељ Таса из Ниша, Митрополит Михаило из Сокобање, Вук Караџић из  Књажевца, Нада Матић и Прва основна школа Краљ Петaр II из Ужица. Пројекат се реализује уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације. 

Пројекат је осмишљен тако да се њиме постигну дугорочни одрживи резултати, а биће остварен кроз три трогодишња циклуса. У првом циклусу (2013–2015) планиране су следеће активности:

  • тренинзи за наставнике о правима детета
  • тренинзи за чланове ученичких парламената о правима детета
  • тренинзи за родитеље о правима детета
  • примена образовања о правима детета у редовној наставни у свим разредима основне шкoлe
  • реализација акција ученичких парламената и Савета родитеља са циљем промоције права детета на нивоу партнерских школа
  • израда Индикатора остварености права детета у образовном систему
  • креирање два приручника о правима детета и то за рад са наставницима и рад са Ученичким парламентима, као и ресурс пакета за наставнике за примену образовања о правима детета у редовној настави.

Оцену из познавања Права детета неће нам дати учитељ или наставник, већ животне околности у којима се можемо наћи. Зато се Права детета не уче, него се живе, јер су она проистекла из потребе да деца уживају сигурност и безбедност, у сваком сегменту живота.

Улична акција - Права детета

У организацији Дечије фондације ПЕСТАЛОЗЗИ (ПЦФ) и Ужичког центра за права детета, у период од 14. до 20. октобра, организована је студијска посета Дечијем селу у Трогену. 13 представника партнерских школа, међу којима је и наша школа, и организације цивилног друштва које су укључене у пројекат Образовање за права детета, упознало се са радом и програмима Дечије фондације ПЕСТАЛОЗЗИ.

 

http://www.uciteljtasa.edu.rs/ Oсновна школа Учитељ таса

 
http://osvuk.com/ Основна школа Вук Краджић
   
http://www.osmitmih.edu.rs/   Основна школа Метрополит Михаило Сокобања
   
http://www.oknis.org.rs/  Отворени клуб
   
http://www.svetozarmarkovic-kv.edu.rs/   ОШ Светозар Марковић
   
http://www.nexusvranje.com/   Нексус Врање
   
http://www.prvaskola.edu.rs/ Прва основна школа краља Петра II

 

Погледајте галерију

 

Веселе игре без граница за децу и родитеље

 

У оквиру пројекта Образовање за права детета, родитељи ученика шкoлe су, заједно са родитељима ученика партнерске ОШ "У.Таса" из Ниша, прошли планирану обуку из области права детета. На обуци је требало да осмисле акциони план чији је циљ промоција права детета уопште или једног од њих.

Родитељи ученика наше шкoлe направили су акциони план који промовише 31. члан Конвенције о правима детета, а односи се на право на слободно време, рекреацију и културне активности.

Уочени проблем: Родитељи и деца не проводе довољно квалитетног времена заједно.

Циљ: Подстицање боље сарадње шкoлe, родитеља и деце путем организовања квалитетног провођења слободног времена.

Предлог родитеља био је да се организује турнир у игри Између две ватре, али тако да екипе буду мешовите-ученици VI, VII и VIII  разреда, њихови родитељи и наставници.

Написан је акциони план, урађени су леци и плакати, заказан је термин турнира.

Ученици шкoлe су о целој акцији обавештени путем Књиге обавештења, а родитељи путем летака који су им подељени. На вратима шкoлe били су истакнути плакати који су најавили акцију.

Акција је реализована у недељу, 07.12.2014.године у 11 часова, у фискултурној сали шкoлe. Након завршеног турнира, свим учесницима подељене су пригодне дипломе.

Диплома за унапређење сарадње и ширење пријатељстваДиплома за унапређење сарадње и ширење пријатељства

Акцији су, осим родитеља, ученика и наставника присуствовале и представнице "Отвореног клуба" из Ниша, са којима школа сарађује на пројекту.

Цела акција је фотографисана и медијски пропраћена (НТВ).

 

 

Марија Миловановић, 

координатор пројекта

 

Летак Летак за веселе игре без граница
Плакат

Веселе игре без граница за децу и родитеље -акциони план

Веселе игре без граница акциони план

 

 

   
Дан детета