Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

 

Заштита деце и ученика од насиља у образовно-васпитним установама је сложен процес у којем учествују сви запослени, деца/ученици, родитељи/старатељи,  као и локална заједница.

 

Стварање услова за безбедно одрастање деце приоритетан је задатак свих нас.

У складу са законском регулативом школа је у обавези да спроводи прописе и протоколе које је усвојило Министарство просвете, и оне које је прописала сама школа.

 

За решавање облика насиља у школи задужени су они који чине унутрашњу заштитну мрежу (одељењски старешина, наставници, Тим за заштиту..., вршњачки тим), док је за решавање тежих облика насиља обавезно укључивање спољашње заштитне мреже, односно других институција.

 

Свака особа која има сазнања о насиљу, злостављању и занемаривању обавезна је да реагује:  

 

v  ако се насиље дешава међу децом/ученицима

v  ако постоји сумња да је изложено насиљу од стране одрасле особе

 

Важно је да и родитељи увек примете и пријаве насилно понашање. 

Сарађујте са школом. У њој постоји Унутрашња заштитна мрежа. Ви сте део те мреже.

У школи се трудимо да креирамо климу у којој се:

 • учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;
 • не толерише насиље;
 • не ћути у вези са насиљем;
 • развија одговорност;
 • поштују обавезе и права.

Ученицима је на почетку школске године прочитан Кодекс о облачењу у школи и Правила понашања. Обавеза свих нас одраслих је да поштујемо тај кодекс и правила и дајемо деци позитиван пример.

ОПШТА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Обавеза свих ученика је :

 • да поштују почетак наставе и сваког часа појединачно;
 • да не улазе у учионицу после предавача и да сачекају почетак следећег часа;
 • да долазе пристојно обучени у школу;
 • да  не ометају наставу причом, шушкањем, смехом, мобилним телефоном и сл.;
 • да не уништавају школску имовину;
 • да се са поштовањем обраћају свим запосленим радницима школе;
 • да поздрављају све наставнике, без обзира да ли су им предавачи;
 • да одржавају мир, ред и дисциплину, нарочито за време наставе;
 • да пријаве сваки облик насиља дежурним наставницима, одељењским старешинама или некој другој одраслој особи
 • да се након завршетка наставе не задржавају у школском дворишту

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОБЛАЧЕЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ

Одећа коју носите јасно говори о вашој личности. Она одражава укус и стил сваке особе који мора бити поштован. Одећа у којој долазите у школу треба да буде, уредна, у вашем стилу, и практична за рад.

Посебно треба обратити пажњу на хигијену након часа  физичког васпитања.

Ученици су дужни  да  у школу долазе уредно и прикладно обучени.

Од ученика се очекује да у школи не носи (не користи):

 • папуче, јадранке и јапанке;
 • екстремно кратке сукње;
 • шортсеве, панталоне изнад колена;
 • кратке мајице које откривају стомак и леђа;
 • прозирну одећу;
 • пренаглашену шминку;
 • накит претераних димензија и у претераним количинама
 • предугачких и намазаних ноктију

Мобилни телефон није дозвољено носити у школу. Ако га ипак понесеш, на своју одговорност, на часу га треба искључити. Он је ваша приватна ствар, а своју приватност треба задржати за себе и њоме не угрожавати друге.

Школска имовина користи свима. Не исказујте своје незадовољство на њој. Немојте бити јачи од онога што не може да се брани. Ако направите штету ваши родитељи ће морати да је плате. Од такве штете немате користи.

Уколико ученик дође у школу неприкладно одевен или неуредан, или се непримерено понаша предметни наставник у сарадњи са разредним старешином може да га врати кући и обавести родитеље. Ученик је дужан да се пристојно обуче и одмах врати у школу.

 

 

Тим за безбедност (заштиту ученика од насиља) ОШ ,,Стефан Немања“