Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Рeд. Бр.

Предмет

Наставник

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК

БИЉАНА НИКОЛИЋ

2.

НЕДА СТАНКОВИЋ

3.

МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ

4.

САЊА МИЛОШЕВИЋ

5.

ТАЊА ЦЕКИЋ

 

6.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ИВАНА ЋИРИЋ ЂОРЂЕВИЋ

7.

СУЗАНА РИСТИЋ

8.

МАЈА ЂОРЂЕВИЋ

9.

ОЛИВЕРА ЖДРАЉЕВИЋ

10.

 

11.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ДЕЈАН МАРКОВИЋ

12.

СЛАВИША МИТРОВИЋ

13.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ

14.

БРАНА БАЈОВИЋ

15.

ИСТОРИЈА

МАРИЈА РИСТИЋ

16.

МИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ

17.

МАРИНА НОВЧИЋ

18.

ГЕОГРАФИЈА

МИЛОШ КОЧИЋ

19.

ЗОРАН ЗЕЉКОВИЋ

20.

 

21.

ФИЗИКА

БИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ

22.

 

23.

МАТЕМ.

СРЂАН ФИЛИПОВИЋ

ДАНИЈЕЛА КОЦИЋ

24.

ДУШИЦА МАРКОВИЋ

25.

ЈАДРАНКА РАДОЈЕВИЋ

26.

НАТАША УЗЕЛАЦ

 

 

27.

БИОЛОГИЈА

БОЈАНА БАРЈАКТАРЕВИЋ

28.

ВЕСНА ВУКОЈЕВИЋ

29.

ХЕМИЈА

САЊА ПЕШИЋ

 

НЕНА СТОЈАНОВИЋ

30.

 

31.

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ВЕСНА КОЦИЋ

32.

СНЕЖАНА МАРЈАНОВИЋ

33.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ИЗАБРАНИ СПОРТ

АЛЕКСАНДРА ТИКИЋ

34.

КАТАРИНА МАЛЕШЕВИЋ ЂОКИЋ 

35.

АЛЕКСАНДАР РАДЕНКОВИЋ

36.

ЈУГОСЛАВ ЦРВЕНКОВИЋ

37.

мр СРЂАН ЈАКОВЉЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ

ИЗБОРНА НАСТАВА 

38.

ВЕРСКА НАСТАВА

МАЈА СТОЈАНОВИЋ

39.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ИВАНА КНЕЖЕВИЋ

40.

ЈОВАНА РОГАН/АНА МИЛИЋ

 

ИНФОРМАТИКА

 

41.

РЕНАТО МАЦУР

42.

КОКАН ЈАНКОВИЋ

43.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ЗОРАН ЗЕЉКОВИЋ

 

ЈОВАНА СТОЈКОВИЋ

 

МАРКО KРСТИЋ

 

 

 РАЗРЕДНА НАСТАВА

47.

НАСТ. РАЗ. НАСТАВЕ

ДЕНИЋ БРАТИСЛАВ

48.

ИВАНОВИЋ МАРИНА

49.

МИЛАДИНОВИЋ НОВИЦА

50.

СРЕТИЋ ИРЕНА

51.

ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА

52.

ЖИВАНОВИЋ ДРАГАНА

53.

ШУЊЕВАРИЋ ДАНИЈЕЛА

54.

ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛА

55.

МИЛИЈЕВ ДУШАНКА

56.

ЏУНИЋ СНЕЖАНА

57.

ЦВЕТКОВИЋ МАРИНА

58.

МИЛОВАНОВИЋ МАРИЈА

59.

ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНА

60.

ФИЛИПОВИЋ ДРАГАНА

61.

АРАНЂЕЛОВИЋ МАРИНА

62.

РИСТИЋ ВЕСНА

63

ТРАЈКОВИЋ МИЛА

64

ТОДОРОВИЋ ГОРАН

65

МИТИЋ МИОДРАГ

66.

 

 

ГАБРИЈЕЛА ПЕТРОВИЋ

AЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ

ДУШАНКА МИЛИВОЈЕВИЋ

67.

ВАСПИТАЧ

СОЊА ЈЕРЕМИЋ

68.

ЗДЕНКА МАРКОВИЋ

69.

МИРЈАНА ВАСИЉЕВИЋ

70.

СТОЈАНКА ВЕЉКОВИЋ

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

71.

ДИРЕКТОР

др АЛЕКСАНДРА ПРОЈОВИЋ

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 ДАНИЈЕЛА КОЦИЋ

72.

ПЕДАГОГ

СВЕТЛАНА СТАМЕНКОВИЋ МАКСИМОВИЋ

73.

ПСИХОЛОГ

 

74.

СОЦИОЛОГ

СТОЈАНА ТОМИЋ

75.

СЕКРЕТАР

ЈОВАНА ТОДОРОВ

 

БИБЛИОТЕКАР

МИЛИЦА МИЛОЈКОВИЋ

 

 МИЛИЦА БУГАРИН

76.

 

 

77.

БЛАГАЈНИК

ТАМАРА  РИСТИЋ

78.

РАЧУНОВОЂА

СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВИЋ

79.

СПРЕМАЧИЦА

 

80.

СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ

81.

МИТРА ТЕПШИЋ

82.

МАРИЈА ВЕСЕЛИНОВИЋ

83.

 

84.

 

85.

СУЗАНА ПУРИЋ

86.

ИВАНА МИТРИЋ

87.

НЕВЕНА ИЛИЋ

88.

СЕРВИРКА

СНЕЖАНА СЛОВИЋ

89.

РУК. ПАР. КОТ.

СЛОБОДАН СТОИЧИЋ

90.

ДОМАР

 

КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ 2019/2020

 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА

 

ВАСПИТАЧИЦЕ ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА

 

ПРОФЕСОРИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

МАТЕМАТИКА

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА

 

БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА

 

ФИЗИКА,ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, ИНФОРМАТИКА

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА