Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
УПИС ПРВАКА
Упис првака у ОШ "Стефан Немања" почиње 01.03.2021. године. Упис се може извршити слањем података на мејл адресу upisprvaka.stefannemanja@gmail.com , a уколико то није могуће , у просторијама ОШ "Стефан Немања" у Нишу, радним данима од 11 до 13 часова.
Од података је потребно доставити:
Име и презиме детета, ЈМБГ детета, адресу, име,презиме и ЈМБГ једног од родитеља, стручну спрему родитеља и број телефона.
Ваша ОШ"Стефан Немања" Ниш