Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја планира да у оквиру пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа за 2017/2018. годину, обезбеди бесплатне уџбенике за један део ученичке популације и то за:

-ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи)

-ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (ИОП1 и ИОП2)

-ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања        .

Бесплатни уџбенички комплети који ће бити обезбеђени су:

1) за ученике од 1. до 4. разреда, за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2) за ученике од 5. до 8. разреда, за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Заинтересовани родитељи/старатељи ученика треба да се ПРИЈАВЕ разредном старешини најкасније до 15. априла 2017. год.

Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију до 22. априла, и то:

-за ученике, социјално/материјално угрожених породица, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-за ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума. Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања по индивидуалном образовном плану, уџбенике добија по том основу.

                                                                                            Директор

                                                                               Александра Пројовић