Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

 

Право на бесплатну ужину и право на бесплатну исхрану у продуженом боравку имају:

 

-    треће и четврто дете из породица са троје , односно четворо деце

-    дупли близанци, тројке и четворке

-    деца палих бораца и ратних војних инвалида

-    деца лишена родитељског старања

-    деца са сметњама у развоју

-    деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности

 

Право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку, у износу од 50% од економске цене по детету  имају корисници који су  остварили право на дечији додатак.

 

Поред спискова деце  потребно је доставити и документацију за свако дете на основу које остварује право на бесплатну ужину, бесплатну исхрану у продуженом боравку као и за децу која су остварила право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку у износу од 50% од економске цене.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ РОДИТЕЉИ ДОСТАВЉАЈУ  ШКОЛИ

  1. 1.     За децу која остварују право као треће и  четврто дете доставити изводе из матичне књиге рођених за сву децу рођену у породици (фотокопије)
  2. 2.     За дупле близанце, тројке и четворке  доставити изводе  из матичне књиге рођених (фотокопије)
  3. 3.     За децу палих бораца и ратних војних инвалида доставити потврде Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
  4. 4.     За децу лишену родитељског старања доставити потврде  Центра за социјални рад „Свети Сава” Ниш
  5. 5.     За децу са сметњама у развоју лекарска документација
  6. 6.     За децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, потврде Центра за социјални рад „Свети Сава” Ниш
  7. 7.     За децу која остварују право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку потребно је доставити фотокопије решења о праву на дечији додатак

 

                                                                             

                                                                                       социолог  Стојана Томић

   

*****************************************************************************************************     

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ИСХРАНУ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ИМАЈУ:

 

- треће и четврто дете ( приложити фотокопије извода из матичне   књиге рођених, а ако су деца из различитих бракова и фотокопију судског решења о старатељству )

- дупли близанци, тројке и четворке ( фотокопије извода из матичне књиге рођених )

- деца палих бораца и ратних војних инвалида ( потврде Управе за дечију , социјалну и примарну здравствену заштиту )

- деца лишена родитељског старања (потврде Центра за социјални рад)

- деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности (потврде Центра за социјални рад )

- деца са сметњама у развоју (медицинска документација)

 

  Право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку у износу од 50% од економске цене имају деца која су остварила право на дечији додатак ( фотокопије решења о праву на дечији додатак )

 

  Документацију предати искључиво социологу школе до 14. у месецу, како би на време била прослеђена надлежној Градској управи, а право ученика на бесплатну исхрану остварено од почетка наредног месеца.

Храна се дели ученицима који су остварили право на бесплатну или регресирану исхрану, искључиво према повратном списку из Градске управе.

    ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ НАГЛАШЕНО ЈЕ ДА СЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА  ОБНАВЉА  СВАКЕ ШКОЛ. ГОДИНЕ И ДА СЕ НЕ ПРИЗНАЈЕ ЗАСТАРЕЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

                     

 

                                                                         социолог   Стојана Томић